Samen Sterk voor Werk voor iedereen!


Op 1 december heeft Damen Drukkers het convenant “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen” ondertekend.
Doel, om iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een voor hen passende wijze te betrekken in het reguliere arbeidsproces.