MVO


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Damen Drukkers vindt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen belangrijk. De drie P’s van Profit, People en Planet zijn van structureel belang voor onze bedrijfsvoering. Voor Damen Drukkers is MVO een continu proces van verbetering waarbij economische, sociale en ecologische afwegingen een steeds grotere rol spelen.

Profit: Damen Drukkers streeft naar winstgevendheid, om opnieuw te kunnen investeren in nieuwe technieken om de continuïteit te waarborgen. Het belang van kwaliteit is volledig geïntegreerd in onze manier van werken; om deze kwaliteit te borgen en continu te verbeteren zijn we ISO 9001 gecertificeerd.

People: Damen Drukkers houdt rekening met de mogelijke gevolgen van de organisatie en de daarbij horende processen, voor werknemers en andere belanghebbenden, ook buiten de organisatie. Goede arbeidsomstandigheden en voorwaarden zijn vanzelfsprekend om te zorgen dat we goede prestaties kunnen leveren.

Planet: Damen Drukkers wil de negatieve gevolgen voor het milieu die voortkomen uit de bedrijfsvoering zoveel mogelijk reduceren, daarom streven we ernaar om de footprint van het bedrijf klein te houden. Bij iedere beslissing wordt het milieuaspect meegewogen.
We zijn ISO 14001 gecertificeerd om de milieuprestaties te borgen en continu te verbeteren. Door de FSC® certificering weten we dat het papier uit verantwoord beheerde bossen komt.


Een greep uit de maatregelen die Damen Drukkers toepast:

 • Reductie van Vluchtige Organische Stoffen (IPA) als hulpstoffen en reinigingsmiddelen.
 • Door te investeren in een bindstraat, lamineermachine en nieuwe stansmachine hebben we nog meer nabewerking in eigen huis, waardoor we snelle
  levertijden kunnen realiseren en grip hebben op de kwaliteit en het proces. Hierdoor realiseren we ook minder transport-
  bewegingen van en naar diverse nabewerkingsbedrijven.
 • De aanschaf van een centrale afzuiging die de papiersnippers naar een perscontainer transporteert heeft geleid tot minder
  handelingen op de nabewerking en een effectievere afvoer van het papierafval, waardoor er minder transportbewegingen
  nodig zijn.
 • Het produceren van CO2 neutraal drukwerk middels CO2 compensatie. 
 • Zoveel mogelijk grondstoffen recyclen. De koffiebekers worden bijvoorbeeld circulair gerecycled tot kledinghangers en
  plantenbakken. 
 • Uitvoeren van een energiebesparingsonderzoek en daaropvolgend de nodige maatregelen treffen. 
 • Zonnepaneelinstallatie waarmee we jaarlijks 125.000 kWh elekticiteit opwekken. 
 • Het gehele bedrijf voorzien van LED verlichting (medio 2019). 
 • Gebruik van 100% groene stroom uit windenergie. 
 • Inzetten van vrachtauto’s conform de (nieuwste) EURO 6-norm. 
 • Invloed uitoefenen om onze criteria voor milieu en kwaliteit over te brengen op de leveranciers van producten of diensten. 
 • De inzet van BIO-inkt, dit zijn inkten waarin plantaardige oliën zijn verwerkt i.p.v. synthetische. 
 • Hergebruik van machinewarmte in de productie en magazijnen.
 • Inzetten van werknemers met afstand tot de arbeidsmarkt.
 • Sponsoring van goede doelen, onder andere het produceren van de ‘Peace of paper’, het magazine van War Child. 
 • Centraal inktsysteem (vaten) waardoor minder afval van verpakkingsmaterialen. 
 • Met onze eigen zonnepaneelinstallatie met bijna 1000 zonnepanelen wekken we jaarlijks 325.000 kWh
  elektriciteit op.
 • Door de inzet van cobots wordt er minder fysieke arbeid verricht en worden de kwaliteit en efficiëntie verhoogd.