CO2


Analyseren > Reduceren > Compenseren                                                
Behoud van het milieu is een essentieel onderdeel binnen onze bedrijfsvoering. We hebben oog voor een betere leefomgeving 
en duurzaam ondernemen. Jaarlijks brengen we onze CO2 footprint in kaart en onderzoeken we de mogelijkheden om deze te 
reduceren.

Met VCS (Verified Carbon Standaard) credits kunnen we onze onvermijdbare resterende CO2 footprint van 408 ton aan 
o.a. elektriciteit, water en afvalwater, emissies, zakelijk verkeer en goederenvervoer compenseren.

We compenseren met een bijdrage aan een project dat energie middels waterkracht opwekt in India. Met dit project zorgen we 
voor hernieuwbare energiesystemen. Er vindt reductie van de uitstoot van broeikasgassen plaats en er wordt bijgedragen aan 
een duurzame ontwikkeling van de regio, zowel op het gebied van milieu als economie. Dit project zorgt ook voor lokale 
werkgelegenheid, zowel tijdens de bouw als voor onderhoud, en heeft de infrastructuur en de communicatie in de regio verbeterd. 
Daarnaast zijn er bomen geplant en is er aandacht voor medische verzorging en scholing. Lees hier meer over dit project.

Bekijk ons certificaat.